Határtalanul

Kirándulás Horvátországba.

Ez érdekel...

Ökosikola

Ökoiskola program

Ez érdekel...

Kréta

Elektronikus ellenőrző

Ez érdekel...

Kapcsolat

Elérhetőségeink

Ez érdekel...

Uncategorised

Nyári információk 2021

NYÁRI IRODAI ÜGYELETI REND

Nyári nyitva tartás, ügyeleti rend:
2021. június 21-től július 2-ig
hétfőtől péntekig
8.00-tól 14.00-ig

 

Ezt követően az alábbi napokon 9.00-tól 13.00-ig

2021. július 14.
2021. július 28.
2021. augusztus 11.

 

2021. augusztus 23-tól augusztus 27-ig

8.00-tól 14.00-ig

(2021. augusztus 30-án az iskola zárva lesz!)

 

Tanévnyitó

2021. szeptember 1-jén 8.00 órakor

Az 1. és az 5. évfolyamot kérjük, ünneplőbe jöjjenek!

Arizona program

A program alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést.

A program célja annak biztosítása, hogy a tanár a tanulni akaró diákok jogait megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben, illetve nyugodt körülmények között végezhesse munkáját.

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére, belátásra épül. Ez a program hangsúlyosan nem kiküldő program! A diákok megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és a döntéseiért ő maga a felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a tanár és diák együttműködésének. Az alapvető jogok és kötelességek egyaránt vonatkoznak a tanárra és a diákra:

 • minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz;
 • minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz;
 • mindenkinek kötelessége mások jogait tiszteletben tartani.

A program alapelvei:

 • egymás iránti tisztelet
 • egyéni felelősségérzet

Aki a fenti elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, az órát elhagyja, és az Arizona szobába távozik.

A program működése a hétköznapokban:

 

 • Az alapszabályok rögzítése és kifüggesztése a tantermekben.
 • Az óra menetét zavaró tanulótól a tanár megkérdezi, hogy melyik szabály ellen vétett, és a továbbiakban betartja-e a szabályokat vagy inkább kimegy az Arizona szobába. Ha az osztályban való tartózkodást választja, és újra rendetlenkedik, a tanár már nem ad választási lehetőséget, hanem kiküldi a szobába.
 • A tanulót kiküldeni csak magatartási probléma miatt lehet, felszerelésének hiánya miatt nem.
 • Az osztályterem elhagyása információs lappal történik, amelyen rajta van, hogy milyen probléma volt a tanuló viselkedésével.
 • Az Arizona szobában a tanuló átadja a pedagógiai asszisztensnek az információs lapot.
 • Amennyiben a tanuló magatartása engedi és a pedagógiai asszisztens jónak látja, a tanuló az eset megbeszélése után visszatérhet a tanórára, ez egy „visszatérő lappal” történik. Fontos, hogy visszatérésével nem zavarhatja meg az óra menetét. Az elkészített tervét és a visszaküldő lapot a tanári asztalra teszi, majd a helyére ül és igyekszik bekapcsolódni az óra folyamatába.
 • Dolgozatíráskor a tanuló szintén elhagyhatja a tantermet, de ebben az esetben a dolgozatát nem folytathatja az Arizona szobában. A dolgozatát addig értékeli a szaktanár, ameddig az osztályban tartózkodott.
 • Az Arizona szobában a tanulónak az iskola házirendje szerint kell viselkednie.
 • A tanuló, aki a tanórát az Arizona szobában töltötte, nem hiányzó, csak az adott szituációból lett kiemelve, ezért a tananyag pótlása a saját felelőssége, felelésnél, dolgozatnál nem hivatkozhat az Arizona szobára.
 • Az Arizona szobában való tartózkodás csak az adott órára vonatkozik, a tanulónak a következő tanórán jelen kell lennie.

A kiküldések következményei:

 

1-4 kiküldés után: az osztályfőnök belátása szerint értesíti a szülőt

 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki (vagy igazgatói) figyelmeztetés aktuális fokozata, valamint a kiküldések súlyosságától függően eltiltás a közösségi programoktól
 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki (vagy igazgatói) figyelmeztetés következő fokozata; segítő beszélgetés a szülők, a tanuló, az osztályfőnök és esettől függően a szaktanár jelenlétével
 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetés következő fokozata; a segítő beszélgetésbe az igazgató is bekapcsolódik, belátása szerint értesíti a családsegítő központot

 

 

Ügyeleti napok 2020.

NYÁRI ÜGYELETI REND

 

Nyári nyitva tartás, ügyeleti rend:
2020. június 29-től július 3-ig
hétfőtől péntekig
8.00-tól 15.00-ig

Ezt követően az alábbi napokon 9.00-tól 13.00-ig
2020. július 8.
2020. július 22.
2020. augusztus 5.
2020. augusztus 19.

2020. augusztus 24-től augusztus 28-ig
hétfőtől péntekig
8.00-tól 14.00-ig
(2020. augusztus 31-én az iskola zárva lesz!)

Tanévnyitó
2020. szeptember 1-jén 8.00 órakor
Az 1. és az 5. évfolyamot kérjük, ünneplőbe jöjjenek!

Pályázati eredmények

„Óh, én édes hazám,

te jó Magyarország …” /Balassi Bálint/

 

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója és a nemzeti összetartozás éve alkalmából a Tóvárosi Általános Iskola prezentációt készítő versenyt hirdetett, melynek témája az elcsatolt területek értékeinek többoldalú bemutatása volt.

A pályázatot 2020. február 28-án hirdettük meg, és a beküldés határideje április vége lett volna, de a digitális oktatásra történő átállás miatt május végéig meghosszabbítottuk.

Ebben a rendkívüli helyzetben 21 pályázat érkezett be:

 1. évfolyamból 5 /5.b, 5.c/,
 2. -ból 3 /6.a, 6.b/

       7.-ből 6 /7.a, 7.b, 7.c/,

 1. évfolyamból 7 /8.b, 8.d/

Köszönjük tanulóink pályázatait, hogy ilyen nehéz körülmények ellenére is szakítottak időt, energiát a ppt elkészítésére.

Köszönjük az osztályfőnökök, valamint a szaktanárok segítségét is, hogy biztatták, bátorították tanítványaikat a pályázaton történő részvételre.

3 tagú zsűri értékelte 17 szempont szerint a 21 pályaművet, és a következő eredmény született:

évfolyam: 5.: I.: Márton Lili 5.c,  II. Sebők Bíborka 5. c,   III.: Cs. Kovács Domonkos 5.b

                 6.: I.: Galambos Alíz 6.b, II.: Kovács Adrienn 6.a

                 7.: I.: Takács Száva 7.a,  II.: Kovács Erika 7.c,  III.: Drexler Lóránt 7.b

                 8.: I.: Bayar Zolzaja 8.b,  II.: Kökény Zsófi 8.b,  III.: Bihari József 8.d 

A helyezettek oklevelet és könyvjutalmat kapnak.

Még egyszer köszönjük mindenkinek a munkáját! Jó egészséget, és minden jót kívánnak a pályázat meghirdetői: Huszárné Laki Piroska, Nagyné Takács Krisztina, Tóth Istvánné.

                    

A győztes pályamunkák megtekinthetők itt:

https://drive.google.com/drive/folders/1cculxfVZqFp5TpuoUFLQbV8eV1qD0Fim?usp=sharing