Az iskola szerkezete

Iskola szerkezete

Vezetés:
Schnee Zoltánné igazgató

Haasné Pálmai Szilvia alsós igazgatóhelyettes

Szabó Andrásné felsős igazgatóhelyettes

DÖK támogató tanár: Petőné Marton Gyöngyi

DSE vezető: Szigetvári Zoltán

Munkaközösségek vezetői:

Alsós évfolyamok munkaközösségeinek vezetői: Petriné Arany Klára, Pálinkás Csilla, Tóthné Bércesi Stella, Viniczayné Losonci Judit

Felsős munkaközösségek:

Idegennyelvi munkaközösség: Bánhegyi Balázsné

Magyar munkaközösség: Farkasné Bolla Ágota

Matematika munkaközösség: Pappné Szauter Eszter

Osztályfőnöki munkaközösség: Maróti Szilvia

Természettudományos munkaközösség: Tóth Istvánné

Testnevelés munkaközösség: Botyánszkiné Tóth Ildikó

Osztályfőnökök, pótosztályfőnökök:

Évfolyam/

osztály

a

b

c

d

1.

Kocsisné Budai Ágnes Kaposiné Klock Orsolya

Tóthné Bércesi Stella Bolláné Kovács Bernadett

Térmeg Zsóka
Zsigóné Nyuli Anikó

Hartalné Zsigmond Bernadett

Janus-Winkler Ágnes

2.

Petriné Arany Klára

Haasné Pálmai Szilvia

Pálfy Ágnes

Galambosné Ádám Edit Héring Mónika

Szalma Ibolya  

Kozicsné Ujvári Tímea

 

3.

Dávidné Beleznai Anita Schmidtné Cseke Brigitta

Viniczayné Losonci Judit  Petőné Marton Gyöngyi

Giricz Lívia

Borostyánné Kovács Andrea

Kolarovszkiné Fekete Renáta Rózsahegyiné Szaniszló Judit

4.

Pálinkás Csilla

Lantay Rita

Hegedüsné Kladek Anett Szabóné Moczó Andrea

Nagyné Moharos Márta Szántóné Hartmann Edit

 

5.

Baloghné Schmidt Edit

Bakos Andrea

Maróti Szilvia

Szepessy Leona

Bánhegyi Balázsné

Zsinkó Zsófia

Donácziné Meiszter Orsolya
Stein-Bíró Zsuzsanna

6.

Farkasné Bolla Ágota

Lantay Zsolt

Cserna Bernadett

Botyánszkiné Tóth Ildikó

Szendrő Vivien

Bacsi Mihály

 

7.

Romics Éva

Magyar Ágnes

Nida Tamás

Haász Péter

Strasszerné Gömöri Dorottya

Oláh Attila

Kömives Attila

Antal Gabriella

8.

Pappné Szauter Eszter

Fodor Tamás

Molnár Andrea
Szigetvári Zoltán

Tóth Istvánné

Cserkész Erzsébet

Ádám Zsuzsa

Pálfy Ágnes

Gyermekvédelmi felelős: Schmidtné Cseke Brigitta

Gyógypedagógus: Cserkész Erzsébet

Iskola pszichológus: Horváth Zsóka

Szülői Munkaközösség vezetője: Drexlerné Ardai Andrea

Jövőnkért Tóvárosi Iskolai Alapítvány elnöke: Negyeláné Kardos Zsuzsanna

Iskolai védőnő: Csepregi Tiborné

 

Pótosztályfőnök esetén cserelehetőségek (hol tanítanak az osztályban):

Új pótosztályfőnök:

Fodor Tamás: 5a-b; 8a-b

Bakos Andrea: 5.a, 5.b

Steinbíró Zsuzsanna: 5.d 2 óra, mindenütt másutt 1 óra; tanszoba 5.d

Zsinkjó Zsófia: 5.c; 6.b; 7.b; 8.d, tanszoba 5.c  heti 2 óra

Szepessy Leona: 5, 6, 7, 8 csop. bontás – 6-ban I. csop – több óra, tanszoba 5.b heti 2 óra

Botyánszkiné Tóth Ildikó: 5a-b; 6a-b

Magyar Ágnes: 7.c (6 óra); 5.a, 5d, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 8.b, 8.c, 8.d (2 órák)

Antall Gabriella: 5.b; 7.a; 7.d (4 órák), 8.c (5 óra); Tanszoba 7-8. évf. heti két óra

Bacsi Mihály: 5.d egész osztály; 5a-b, 6a-b-c, 7a-b, 8a-b csoportok,

Régi pótofők:

Oláh Attila: 5.c,7.c; 8.d egész osztályok; 7-ab, 8a-b csoportok

Lantay Zsolt: 5.a, 6.a, 6.b. 6.c, 7. a, b, c, d,  6.a tanulószoba 1 du;

Haász Péter: 5.c, 5.d, 6.a, 7.a, 7.b, 7.c ; 8. évf csoportok;

Pálfy Ágnes: 6.a (tanszoba)