EasyCookieInfo

Az iskola szerkezete

Iskola szerkezete

Vezetés:
Schnee Zoltánné igazgató

Haasné Pálmai Szilvia alsós igazgatóhelyettes

Szabó Andrásné felsős igazgatóhelyettes

DÖK támogató tanár: Petőné Marton Gyöngyi

DSE vezető: Szigetvári Zoltán

Munkaközösségek vezetői:

Alsós évfolyamok munkaközösségeinek vezetői: Viniczayné Losonci Judit, Pálinkás Csilla, Tóthné Bércesi Stella, Petriné Arany Klára

Felsős munkaközösségek:

Idegennyelvi munkaközösség: Bánhegyi Balázsné

Magyar munkaközösség: Farkasné Bolla Ágota

Matematika munkaközösség: Pappné Szauter Eszter

Osztályfőnöki munkaközösség: Maróti Szilvia

Természettudományos munkaközösség: Kömives Attila

Testnevelés munkaközösség: Botyánszkiné Tóth Ildikó

Osztályfőnökök, pótosztályfőnökök:

Évfolyam/

osztály

a

b

c

d

1.

Viniczayné Losonci Judit  Petőné Marton Gyöngyi

Schmidtné Cseke Brigitta Dávidné Beleznai Anita

Kolarovszkiné Fekete Renáta

 

2.

Nagyné Moharos Márta

Polák Istvánné

Pálinkás Csilla

Lantay Rita

Szabóné Moczó Andrea Borostyánné Kovács Andrea

Rózsahegyiné Szaniszló Judit

Pusztai Beatrix

3.

Kocsisné Budai Ágnes Kaposiné Klock Orsolya

Tóthné Bércesi Stella Bolláné Kovács Bernadett

Térmeg Zsóka
Kiss-Giricz Lívia

Zsigmond Bernadett

Janus-Winkler Ágnes

4.

Petriné Arany Klára

Haasné Pálmai Szilvia

Galambosné Ádám Edit Héring Mónika

Szalma Ibolya 

Kozicsné Ujvári Tímea

 

5.

Kömives Attila

Fehérváriné Ábrahám Melinda

Molnár Andrea

Haász Péter

Bakos Andrea

Diószegi-Barta Gabriella

Romics Éva

Znamenák Lilla

6.

Pappné Szauter Eszter

Kerti Kata

Ádám Zsuzsa

Cserkész Erzsébet

Botyánszkiné Tóth Ildikó Oláh Attila

 

7.

Baloghné Schmidt Edit

Magyar Ágnes

Maróti Szilvia

Szigetvári Zoltán

Bánhegyi Balázsné

Zsinkó Zsófia

Donácziné Meiszter Orsolya
Bacsi Mihály

8.

Farkasné Bolla Ágota

Lantay Zsolt

Haiter György

Fodor Tamás

Zsigmond Vivien

Nida Tamás

 

 

Gyermekvédelmi felelős: Schmidtné Cseke Brigitta

Gyógypedagógus: Cserkész Erzsébet

Iskolapszichológus: Horváth Zsóka

Szülői Munkaközösség vezetője: Ardai Andrea

Jövőnkért Tóvárosi Iskolai Alapítvány elnöke: Vasiné Molnár Eszter

Iskolai védőnő: Csepregi Tiborné