EasyCookieInfo

Az iskola szerkezete

Vezetés:
Schnee Zoltánné igazgató
Haasné Pálmai Szilvia alsós igazgatóhelyettes
Szabó Andrásné felsős igazgatóhelyettes


DÖK támogató tanár: Baloghné Schmidt Edit
DSE vezető: Szigetvári Zoltán


Alsós évfolyamok munkaközösségeinek vezetői:

Petriné Arany Klára, Petőné Marton Gyöngyi, Pálinkás Csilla, Tóthné Bércesi Stella


Felsős munkaközösségek:

Idegennyelvi munkaközösség: Bánhegyi Balázsné
Magyar munkaközösség: Farkasné Bolla Ágota
Matematika munkaközösség: Pappné Szauter Eszter
Osztályfőnöki munkaközösség: Maróti Szilvia
Természettudományos munkaközösség: Nida Tamás
Testnevelés munkaközösség: Botyánszkiné Tóth Ildikó

Osztályfőnökök, pótosztályfőnökök:

.

Gyermekvédelmi felelős: Schmidtné Cseke Brigitta
Gyógypedagógus: Daneluszki Fanni
Iskolapszichológus: Karmacsi Zsófia
Szülői Munkaközösség vezetője: Tóth Anita
Jövőnkért Tóvárosi Iskolai Alapítvány elnöke: Vasiné Molnár Eszter
Iskolai védőnő: Csepregi Tiborné
PSz FMSz SzTK Tóvárosi Á. I. alapszervezete megválasztott képviselője: Ádám Zsuzsanna