EasyCookieInfo

Uncategorised

Étkezés lemondása

Tisztelt Szülők!

2022.01.03-tól iskolánkban a Háncs Kft. látja el az étkeztetési feladatokat.

Az étkezések lemondása is változik:
12 óra helyett csak 11:30-ig lehet lemondani előző nap az étkezést a

következő napra vonatkozóan.

Aznapi lemondásra, illetve az étel elvitelére (kivétel diétás) továbbra sincs

lehetőség.

Kérjük ezt mindenki vegye figyelembe!

Köszönettel
Bubernik Erna
06-70/6699-201

Nyári információk 2022

NYÁRI IRODAI
ÜGYELETI REND

2022. július 13. 9.00-tól 13.00-ig
2022. július 27. 9.00-tól 13.00-ig
2022. augusztus 10. 9.00-tól 13.00-ig

2022. augusztus 22-től augusztus 26-ig

8.00-tól 14.00-ig

 

2022. augusztus 30-án az iskola zárva lesz!


2022. augusztus 29-én és 31-én

8.00-tól 14.00-ig

 

Tanévnyitó

2022. szeptember 1-jén 8.00 órakor
Az 1. és az 5. évfolyamot kérjük, ünneplőbe jöjjenek!

Levél leendő elsősöknek

Tisztelt Szülők!

Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük 1. osztályos lett a Tóvárosi Általános Iskolában! Gyermekük sikeres tanévkezdése érdekében rövid emlékeztetőt állítottunk össze.

Iskolánkban a tanévnyitó ünnepély 2021. szeptember 1 - jén, szerdán, 8 órakor kezdődik – időjárástól függően - az iskola előtti téren vagy a tornateremben. Kérjük szépen, hogy a gyermekek ünneplő ruhában (fehér ing, sötét nadrág v. szoknya) jöjjenek! Már 7.30 - tól szeretettel várjuk őket, hogy elegendő idő legyen az iskolai nyakkendő felkötésére, és a kijelölt ülőhely elfoglalására.

 

Ezen a napon a következő felszerelések legyenek a tanulóknál:

- váltóruha, amiben az ünnepély után majd egész nap kényelmesen lehetnek

- tisztasági csomag a kézmosáshoz

- váltócipő

- tolltartó színes ceruzákkal

- esetleg egy kedvenc játék

Délután 16 órára várjuk a kedves szülőket. Kérjük, hogy az iskolatáskában hozzák magukkal a további szükséges felszereléseket, tanszereket! Ezeket közösen kipakoljuk és helyükre tesszük az osztálytermekben.

(A 100 db fehér borítékot még nem kérjük behozni!)

A kiürült táskába a tankönyveket tehetik cserébe, amit majd kérünk szépen otthon átlátszóan becsomagolni!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szülői értekezletet a következő időpontokban tartunk:

 1. c osztály: 2021. szeptember 1. (szerda) 17 óra; 1.a, 1.b és 1. d osztály: 2021. szeptember 7. (kedd) 17 óra

Ekkor szedjük össze a színházbérletek árát is, ami 3000 Ft/fő.

A hátralevő napokra még jó pihenést, kellemes készülődést kívánunk mindenkinek:

                                                                                                   tanító nénik

Arizona program

A program alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést.

A program célja annak biztosítása, hogy a tanár a tanulni akaró diákok jogait megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben, illetve nyugodt körülmények között végezhesse munkáját.

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére, belátásra épül. Ez a program hangsúlyosan nem kiküldő program! A diákok megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és a döntéseiért ő maga a felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a tanár és diák együttműködésének. Az alapvető jogok és kötelességek egyaránt vonatkoznak a tanárra és a diákra:

 • minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz;
 • minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz;
 • mindenkinek kötelessége mások jogait tiszteletben tartani.

A program alapelvei:

 • egymás iránti tisztelet
 • egyéni felelősségérzet

Aki a fenti elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, az órát elhagyja, és az Arizona szobába távozik.

A program működése a hétköznapokban:

 

 • Az alapszabályok rögzítése és kifüggesztése a tantermekben.
 • Az óra menetét zavaró tanulótól a tanár megkérdezi, hogy melyik szabály ellen vétett, és a továbbiakban betartja-e a szabályokat vagy inkább kimegy az Arizona szobába. Ha az osztályban való tartózkodást választja, és újra rendetlenkedik, a tanár már nem ad választási lehetőséget, hanem kiküldi a szobába.
 • A tanulót kiküldeni csak magatartási probléma miatt lehet, felszerelésének hiánya miatt nem.
 • Az osztályterem elhagyása információs lappal történik, amelyen rajta van, hogy milyen probléma volt a tanuló viselkedésével.
 • Az Arizona szobában a tanuló átadja a pedagógiai asszisztensnek az információs lapot.
 • Amennyiben a tanuló magatartása engedi és a pedagógiai asszisztens jónak látja, a tanuló az eset megbeszélése után visszatérhet a tanórára, ez egy „visszatérő lappal” történik. Fontos, hogy visszatérésével nem zavarhatja meg az óra menetét. Az elkészített tervét és a visszaküldő lapot a tanári asztalra teszi, majd a helyére ül és igyekszik bekapcsolódni az óra folyamatába.
 • Dolgozatíráskor a tanuló szintén elhagyhatja a tantermet, de ebben az esetben a dolgozatát nem folytathatja az Arizona szobában. A dolgozatát addig értékeli a szaktanár, ameddig az osztályban tartózkodott.
 • Az Arizona szobában a tanulónak az iskola házirendje szerint kell viselkednie.
 • A tanuló, aki a tanórát az Arizona szobában töltötte, nem hiányzó, csak az adott szituációból lett kiemelve, ezért a tananyag pótlása a saját felelőssége, felelésnél, dolgozatnál nem hivatkozhat az Arizona szobára.
 • Az Arizona szobában való tartózkodás csak az adott órára vonatkozik, a tanulónak a következő tanórán jelen kell lennie.

A kiküldések következményei:

 

1-4 kiküldés után: az osztályfőnök belátása szerint értesíti a szülőt

 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki (vagy igazgatói) figyelmeztetés aktuális fokozata, valamint a kiküldések súlyosságától függően eltiltás a közösségi programoktól
 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki (vagy igazgatói) figyelmeztetés következő fokozata; segítő beszélgetés a szülők, a tanuló, az osztályfőnök és esettől függően a szaktanár jelenlétével
 1. kiküldés után: írásbeli osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetés következő fokozata; a segítő beszélgetésbe az igazgató is bekapcsolódik, belátása szerint értesíti a családsegítő központot