Sakkpalota program

Sakkpalota program

Kedves Szülők!

Sport vagy játék a sakk? Mindkettő. A sakk nemzetközi olimpiai sportág és egyúttal olyan játék, melyet együtt játszhat fiú és lány, idős és fiatal, és bárki, aki tisztában van a sakk alapszabályaival.

Testnevelés tagozatos iskola lévén a sakk, mint sportág, egyértelműen felkerült oktatási intézményünk színes palettájára. Eddig két évfolyamon alkalmazzuk a Sakkpalota programot  az órarendbe beépítve.

A tananyag Polgár Judit Sakkpalota programjára épül. A tankönyv és a munkafüzet feladatai nem csak a sakk szabályait segítik elsajátítani, hanem a gyermekek olyan készségeit, képességeit igyekszik fejleszteni, aminek azonnal hasznát látják a mindennapi életben. Arra gondolunk, hogy gyermekeik már a sokat emlegetett z generációhoz tartoznak. Egy olyan digitális világban nőnek fel, aminek szerves része az informatika, az információk gyors áramlása.

A Sakkpalota program a sakkjáték megismertetése mellett megtanítja a tanulókat ezen információk rendezésére, válogatására, feldolgozására.

A tanórákon meseszerűen ismerkednek meg a Sakkpalota lakóival, akik megjelennek egy-egy matematika-, nyelvtan- vagy környezetismeretórán is. A feladatokat minden Sakkpalota osztályban egy nagy mágnes sakktábla, sakk dobókocka, és még számtalan eszköz színesíti.

Mindannyiunk véleményét összegzi így a Sakkpalotáról Polgár Judit:

„Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódig. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni mindenfajta tanulása során! A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van. A Sakkpalota program egy olyan komplex képességfejlesztő módszer, amellyel minden kisgyermeket érdemes megismertetni, különösen az óvoda és az iskola közötti átmenet során, valamint az alsó tagozatos tanulmányai idején.”