Az iskola szerkezete

Iskola szerkezete

Vezetés:
Schnee Zoltánné intézményvezető

Haasné Pálmai Szilvia alsós intézményvezető-helyettes

Szabó Andrásné felsős intézményvezető-helyettes

DÖK támogató tanár: Petőné Marton Gyöngyi

DSE vezető: Szigetvári Zoltán

Munkaközösségek vezetői:

Alsós évfolyamok munkaközösségeinek vezetői: Szabóné Perger Márta, Pálinkás Csilla, Tóthné Bércesi Stella, Viniczay Judit

Felsős munkaközösségek:

Idegennyelvi munkaközösség: Bánhegyi Balázsné

Magyar munkaközösség: Skrinyárné Golenyák Ágnes

Matematika munkaközösség: Pappné Szauter Eszter

Osztályfőnöki munkaközösség: Huszárné Laki Piroska

Természettudományos munkaközösség: Tóth Istvánné

Testnevelés munkaközösség: Botyánszkiné Tóth Ildikó

Osztályfőnökök, pótosztályfőnökök:

Évfolyam/

osztály

a

b

c

d

1.

Dávidné Beleznai Anita Schmidtné Cseke Brigitta

Viniczayné Losonci Judit Petőné Marton Gyöngyi

Borostyánné Kovács Andrea

Giricz Lívia

Kolarovszkiné Fekete Renáta

Rózsahegyiné Szaniszló Judit

2.

Pálinkás Csilla Lantay Rita,

Szabóné Moczó Andrea

Novák Anett

Nagyné Moharos Márta Szántóné Hartmann Edit

 

3.

Tóthné Bércesi Stella Bolláné Kovács Bernadett

Kocsisné Budai Ágnes Kaposiné Klock Orsolya

Nagy Tímea

Varsányi Barbara

Zsigóné Nyuli Anikó

Térmeg Zsóka

4.

Petriné Arany Klára

Haasné Pálmai Szilvia

Héring Mónika

Galambosné Ádám Edit

Szabóné Perger Márta Kozicsné Ujvári Tímea

 

5.

Romics Éva

Magyar Ágnes

Nida Tamás

Haász Péter

Strasszerné Gömöri Dorottya

Oláh Attila

Kömives Attila

Cserna Bernadette

6.

Pappné Szauter Eszter

Bacsi Mihály

Huszárné Laki Piroska

 Fodor Tamás

Tóth Istvánné

Csekész Erzsébet

Ádám Zsuzsa

Pálfy Ágnes

7.

Maróti Szilvia

Botyánszkiné Tóth Ildikó

Baloghné Schmidt Edit

Czizelné Molnár Ágnes

Skrinyárné Golenyák Ágnes

Szalai Zsuzsanna

Bánhegyi Balázsné

László Beatrix

8.

Farkasné Bolla Ágota

Lantay Zsolt

Nagyné Takács Krisztina

Szendrő Vivien

Molnár Andrea

Szigetvári Zoltán

 

Gyermekvédelmi felelős: Schmidtné Cseke Brigitta

Gyógypedagógus: Cserkész Erzsébet

Szülői Munkaközösség vezetője: Szabó Tímea

Jövőnkért Tóvárosi Iskolai Alapítvány elnöke: Negyeláné Kardos Zsuzsanna

Iskolai védőnő: Csepregi Tiborné