Az iskola szerkezete

Vezetés:
Schnee Zoltánné igazgató

Szabó Andrásné felsős igazgatóhelyettes

Haasné Pálmai Szilvia alsós igazgatóhelyettes

DÖK támogató tanár: Petőné Marton Gyöngyi

DSE vezető: Szigetvári Zoltán

Munkaközösségek vezetői:

Alsós évfolyamok munkaközösségeinek vezetői: Szabóné Perger Márta, Pálinkás Csilla, Tóthné Bércesi Stella, Viniczayné Losonci Judit

Felsős munkaközösségek:

Idegennyelvi munkaközösség: Bánhegyi Balázsné

Magyar munkaközösség: Skrinyárné Golenyák Ágnes

Matematika munkaközösség: Pappné Szauter Eszter

Osztályfőnöki munkaközösség: Huszárné Laki Piroska

Természettudományos munkaközösség: Tóth Istvánné

Testnevelés munkaközösség: Botyánszkiné Tóth Ildikó

Osztályfőnökök, pótosztályfőnökök:

Évfolyam/

osztály

a

b

c

d

1.

Tóthné Bércesi Stella

Bolláné Kovács Bernadett

Kocsisné Budai Ágnes

Kaposiné Klock Orsolya

Nagy Tímea

Varsányi Barbara

Zsigóné Nyuli Anikó

Térmeg Zsóka

2.

Petriné Arany Klára

Haasné Pálmai Szilvia

Galambosné Ádám Edit

Héring Mónika

Kozicsné Ujvári Tímea

Szabóné Perger Márta

3.

Kolarovszkiné Fekete Renáta

Schnee Zoltánné

Dávidné Beleznai Anita

Schmidtné Cseke Brigitta

Viniczayné Losonci Judit

Petőné Marton Gyöngyi

Borostyánné Kovács Andrea

Szabadosné Kosaras Judit

4.

Szilágyi Bernadette

Szabóné Moczó Andrea

Nagyné Moharos Márta

Szántóné Hartmann Edit

Pálinkás Csilla

Lantay Rita

Pálfy Ágnes

Rózsahegyiné Szaniszló Judit

5.

Maróti Szilvia

László Beatrix

Baloghné Schmidt Edit

Czizelné Molnár Ágnes

Skrinyárné Golenyák Ágnes

Szalai Zsuzsanna

Bánhegyi Balázsné

Haász Péter

6.

 

Farkasné Bolla Ágota

Botyánszkiné Tóth I.

Nagyné Takács Krisztina

Szendrő Vivien

Molnár Andrea

Tóth Istvánné

7.

Romics Éva

Szigetvári Zoltán

Strasszerné Gömöri Dorottya

Magyar Ágnes

Kömives Attila

Bozsogi Ferenc

Nida Tamás

Fodor Tamás

8.

 

Ádám Zsuzsa

Kovács Gabriella

Pappné Szauter Eszter

Oláh Attila

Bacsi Mihály

Lantay Zsolt

Huszárné Laki Piroska

Cserna Bernadett

 

Gyermekvédelmi felelős: Schmidtné Cseke Brigitta

Gyógypedagógus: Iszak Melitta

Fejlesztő pedagógus: Horváthné Blizmann Klára

Szülői Munkaközösség vezetője: Szabó Tímea

Jövőnkért Tóvárosi Iskolai Alapítvány elnöke: Negyeláné Kardos Zsuzsanna

 

Iskolai védőnő: Csepregi Tiborné