Az iskola szerkezete

Vezetés:

Schnee Zoltánné igazgató

Haasné Pálmai Szilvia alsós igazgatóhelyettes Szabó Andrásné felsős igazgatóhelyettes

 

DÖK támogató tanár: Baloghné Schmidt Edit

DSE vezető: Szigetvári Zoltán

Munkaközösségek vezetői:

Alsós évfolyamok munkaközösségeinek vezetői: Viniczayné Losonci Judit, Pálinkás Csilla, Tóthné Bércesi Stella, Petriné Arany Klára

Felsős munkaközösségek:

Idegennyelvi munkaközösség: Bánhegyi Balázsné Magyar munkaközösség: Farkasné Bolla Ágota Matematika munkaközösség: Pappné Szauter Eszter Osztályfőnöki munkaközösség: Maróti Szilvia

Természettudományos munkaközösség: Nida Tamás Testnevelés munkaközösség: Botyánszkiné Tóth Ildikó

Osztályfőnökök, pótosztályfőnökök:

 

Évfolyam

/

osztály

a

b

c

d

1.

Petriné Arany Klára

Haasné Pálmai Szilvia

Galambosné Ádám Edit

Héring Mónika

Kozicsné Ujvári Tímea

Csuti Emese

 

2.

Petőné Marton Gyöngyi Viniczayné Losonci Judit

Dávidné Beleznai Anita Schmidtné Cseke Brigitta Kolarovszkiné Fekete

Renáta

Schmidtné Cseke Brigitta Dávidné Beleznai Anita Kolarovszkiné Fekete

Renáta

 

3.

Nagyné Moharos Márta Térmeg Zsóka

Lantay Rita Pálinkás Csilla

Szabóné Moczó Andrea

Borostyánné Kovács Andrea

Pusztai Beatrix Rózsahegyiné Szaniszló Judit

4.

Kaposiné Klock Orsolya

Kocsisné Budai Ágnes

Bolláné Kovács Bernadett

Tóthné Bércesi Stella

Polák Istvánné

Térmeg Zsóka

Zsigmond Bernadett

Winkler Ágnes

5.

Haiter György

Bozsoki Cintia

Zsigmond Vivien

Lantay Zsolt

Farkasné Bolla Ágota

Kerti Kata

 

6.

Diószegi-Barta Gabriella Figura Sára

Molnár Andrea Haász Péter

Nida Tamás Varga Noémi

Romics Éva Znamenák Lilla

7.

Pappné Szauter Eszter Illés Orsolya

Ádám Zsuzsa Daneluszki Fanni

Botyánszkiné Tóth Ildikó Oláh Attila

 

8.

Baloghné Schmidt Edit

Magyar Ágnes

Maróti Szilvia

Szigetvári Zoltán

Bánhegyi Balázsné

Fodor Tamás

Donácziné Meiszter Orsolya

Bacsi Mihály

 

Gyermekvédelmi felelős: Schmidtné Cseke Brigitta

Gyógypedagógus: Daneluszki Fanni

Iskolapszichológus: Karmacsi Zsófia

Szülői Munkaközösség vezetője: Tóth Anita

Jövőnkért Tóvárosi Iskolai Alapítvány elnöke: Vasiné Molnár Eszter

Iskolai védőnő: Csepregi Tiborné

PSz FMSz SzTK Tóvárosi Á. I. alapszervezete megválasztott képviselője: Ádám Zsuzsanna