EasyCookieInfo

Nemzeti Tehetség Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a tehetségesítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására. Iskolánk a pályázaton indult és a sikeres elbírálást követően 1 450 000 Ft támogatásban részesült. A megítélt összegből intézményünk kerámiaégető kemencét, tűzzománc égető kemencét, grafikai prést és agyagmángorló asztalt vásárolt. A nagyértékű eszközök a művészeti nevelés fejlesztését szolgálják intézményünkben. A pályázat teljesítési időszaka 2017.július 1. és 2018. július 30. közé eső időszak.

A pályázatért felelős tanár Strasszerné Gömöri Dorottya.

ntp

 

Intézményünkben az idei tanévben elsősorban alsó és felső tagozatos tehetséggondozó szakkör keretében ismerkedhettek meg a diákjaink az új pályázaton elnyert eszközökkel, és a velük való munka nyújtotta új technikai lehetőségekkel.

Az egész tanévet átívelő szakköri foglalkozások során grafikai présünkkel grafikai nyomatokat készítettünk. A legkülönbözőbb anyagokat nyomattuk le, próbálgattuk, hogy milyen mintát hagy a papíron. A nyomatokat aztán rajzzal egészítettük ki, festettek, filctolla, színes ceruzával rajzoltak hozzá diákjaink.  Már az első félévben elkezdtünk ismerkedni az agyaggal is.

Szakmai tervünk alapján haladtunk és próbáltunk változatosan beilleszteni a foglalkozások rendjébe a beszerzett eszközökkel történő munkát. Az agyagmángorló asztal lehetőséget adott a kisgyermekeknek is a bonyolultabb, nehezebb munkadarab elkészítésére, hiszen segítségével könnyebben tudták megmunkálni az agyagot. Különböző felületű anyagokat nyomtunk az agyagba, és figyeltük meg, a felület átalakulását. Mázakkal ismerkedtünk meg, használtuk is őket egyes munkadarabok színesebbé alakításához. Maga a kiégetés folyamatát is végig kísérhették diákjaink, hiszen ők pakolhatták be alkotásaikat a kemencébe és a kiégetés után, ők is vehették ki azokat. Ünnepeinkhez, hagyományainkhoz kapcsolódva a legkülönbözőbb használati és dísztárgyakat készítettek, alkottak meg diákjaink.

Tűzzománc kemencénk is rendkívüli élményt rejtő lehetőséget hozott iskolánk vizuális művészeti nevelésébe, tehetséggondozásába. A tűzzománc technika alapjaival ismerkedhettek meg tanítványaink. A felület előkészítése, alapozás, iszapzománz felvitele a lealapozott kiégetett felületre, esetleg üveggyöngyökkel, frittel való díszítése mind-mind olyan szakmai ismeretet nyújtott számukra, melyekkel nem csak ismereteik bővültek a technikával kapcsolatban, de finommozgásuk, megfigyelőképességük, problémamegoldó képességük is. Medálokat, fülbevalókat, tűzzománc képeket készítettünk ünnepeinkhez, projektjeinkhez kapcsolódóan.

Nem csak szakköri foglalkozások keretein belül nyílt lehetőségük diákjainknak a pályázaton elnyert összegből vásárolt eszközeinkkel dolgozni, alkotni, hanem tanórán, illetve rendhagyó rajzóra keretein belül is. Nyitott műhelyfoglalkozásokat szerveztünk, melyeken egy-egy ünnephez kapcsolódóan alkothattak, készíthették el ajándékukat a diákjaink. Ezen foglalkozások során lehetőségünk volt meglátni az új tehetségeket, akiket a jövőben fejleszteni tudunk. 

Az új alapanyagokkal való munka, a benne rejlő motiváló erő olyan erős pozitív töltést adott a munkához, hogy ezáltal a kreatív ötleteik, a kitartásuk is példátlan módon fejlődött, megváltozott. A kíváncsiság motiválta alkotó tevékenység rendkívüli volt a tűzzománc kemencével végzett munka során. Az anyag a hő hatására átalakul, változik és ennek a változásnak a megfigyelése, végig követése páratlan türelemre, kitartásra, figyelemkoncentrációra ösztönözte a gyermekeket.

Végzős diákjaink számára, akik továbbtanulásuk irányultságának művészeti pályát jelöltek meg, is lehetőséget biztosítottunk asz eszközök adta szakmai alapok megismerésére.

Pályázatunkban célunk volt, hogy tanulóink megismerhessék az eszközök által nyújtott új technikákat, munkafolyamatokat, a velük elkészíthető produktumokat. Ezáltal kreatív ötleteik megvalósításához kiszélesedett eszközpark álljon rendelkezésre. Más szemléletmód kialakítására is lehetőséget adott az új eszközök által biztosított munkafolyamat, technika megismerése, elsajátítása. A tehetséggondozó szakköri foglalkozásaink kapcsán megfigyelhető volt, az eszközök rendkívüli motiváló hatása. Az új alapanyagokkal végzett alkotás során pedig megfigyelhető volt, a motiváltság egész unkafolyamatot átívelő fennmaradása. Ez a motiváltság különösen fontos volt azon tanulóinknál, akik valamilyen magatartási, részképesség vagy figyelem zavarral küzdenek. Szívesen és rendszeresen vettek részt ezen gyermekek is a foglalkozásokon. A foglakozások során fejlődtek társas kapcsolataik, kooperatív tevékenységeik, figyelmük, finom mozgásuk, kreativitásuk.

Pályázatunk kapcsán elkészült alkotásokból májusban kiállítást szerveztünk, hogy megismertessük a szülőkkel, pedagógus kollégákkal, a várossal, az új eszközeink nyújtotta művészi lehetőségeket a tehetséggondozásban. A kiállításunkról beszámolót készített a helyi Városi Televízió. A Fejér Megyei Hírlapban és az interneten is a FEOL honlapján is megjelent egy rövid beszámoló pályázatunkról és kiállításunkról. A város pedagógusainak lehetőséget biztosítottunk a pályázatunk adta ismereteink átadására nyitott műhelyfoglalkozás keretében. A pályázatunk tapasztalatairól a tanévzáró értekezleten kaphattak tájékoztatót kollégáink is.

Mint szakmai vezető köszönöm az  Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy ilyen páratlan lehetőséghez jutott iskolánk. A jövőben folytatjuk a tehetséggondozó munkánkat és még szélesebb körben tervezzük és kívánjuk alkotásainkat bemutatni, felhasználni.

 

KÉPEK

Újságcikk a kiállításmegnyitóról

 

 

.