EasyCookieInfo

Tanáraink

Tanáraink 
   
Schnee Zoltánné tanító, magyar szakos tanár – intézményvezető
Szabó Andrásné matematika–számítástechnika-rajz szakos tanár – felsős intézményvezetőhelyettes
Haasné Pálmai Szilvia tanító, informatika szakos tanár, alsós intézményvezetőhelyettes
Ádám Zsuzsanna matematika –fizika – technika szakos tanár
Bacsi Mihály Zoltán testnevelés szakos tanár
Baloghné Schmidt Edit  angol és erkölcstan szakos tanár 
Bánhegyi Balázsné angol - történelem szakos tanár
Bolláné Kovács Bernadett tanító - német szakos tanár 
Botyánszkiné Tóth Ildikó testnevelés szakos tanár
Borostyánné Kovács Andrea tanító
Bozsoki Cintia ének-zene tanár
Cserna Bernadette néptánc szakos tanár
Csuti Emese tanító- magyar szakor tanár
Daneluszki Fanni gyógypedagógus
Dávidné Beleznai Anita tanító
Diószegi- Barta Gabriella magyar-történelem szakos tanár 
Donácziné Meiszter Orsolya magyar szakos tanár
Dunkl Józsefné tanító
Farkasné Bolla Ágota magyar –német szakos tanár
Fehérváriné Ábrahám Melinda ének-zene tanár
Fodor Tamás testnevelés szakos tanár
Galambosné Ádám Edit tanító
Haász Péter matematika-informatika szakos tanár
Haiter György földrajz- történelem szakos tanár
Illés Orsolya Tünde informatika- rajz szakos tanár
Kaposiné Klock Orolya tanító
Karmacsi Zsófia iskolapszichológus
Kerti Kata angol- történelem szakos tanár
Kocsisné Budai Ágnes tanító
Kozicsné Ujvári Tímea tanító
Lajtos Dorottya tanító
Lantay Rita tanító
Lantay Zsolt fizika-számítástechnika, technika szakos tanár
Lebár József rajz- vizuális és környezetkultúra szakos tanár
Magyar Ágnes  magyar-történelem szakos tanár 
Maróti Szilvia kémia – matematika szakos tanár
Molnár Andrea testnevelés szakos tanár
Nagyné Moharos Márta tanító
Németh Gábor úszásoktató
Nida Tamás Pál biológia-földrajz szakos tanár
Oláh Attila testnevelés-földrajz szakos tanár
Pálinkás Csilla tanító
Pappné Szauter Eszter matematika-fizika szakos tanár
Petőné Marton Gyöngyi tanító, német szakos nyelvtanár
Petriné Arany Klára tanító
Péterfalvi Ildikó tanító
Pusztai Beatrix tanító
Polák Istvánné tanító
Romics Éva német szakos tanár
Soltiné Szabó Emese tanító
Schmidtné Cseke Brigitta tanító, gyermekvédelmi felelős
Szabóné Moczó Andrea tanító– történelem szakos tanár
Szigetvári Zoltán testnevelés szakos tanár, DSE elnöke
Tóth Istvánné biológia-földrajz-technika szakos tanár
Tóthné Bércesi Stella tanító
Viniczayné Losonci Judit tanító
Winkler Ágnes tanító
Zsigmond Bernadett tanító
Zsigmond Vivien angol nyelv szakos tanár
NOKS:  
Bubernik Erna laboráns- terembérlés
Fábiánné Heinrich Mária ügyviteli dolgozó
Fojtek-Bognár Eszter pedagógiai asszisztens 
Herczeg Ádám könyvtáros
Németh Ágnes  pedagógiai asszisztens 
Perjési Péter rendszergazda
Perjésiné Molnár Melinda  iskolatitkár
Varga Bernadett iskolatitkár
Varga Noémi pedagógiai asszisztens 
Hitoktatóink:   
Haukiné Szabó Rózsa  
Kresz Zoltán  
Böjtös Attila  
Reichardt Magdolna   
Nagyné Rubos Kinga  
Szabó-Lukóczki Ágnes  
Telephelyi ügyintéző- SzIK:  
Bubernik Erna élelmezésvezető