EasyCookieInfo

Tanáraink

Tanáraink 
   
Schnee Zoltánné tanító, magyar szakos tanár – intézményvezető
Szabó Andrásné matematika–számítástechnika-rajz szakos tanár – felsős intézményvezetőhelyettes
Haasné Pálmai Szilvia tanító, informatika szakos tanár, alsós intézményvezetőhelyettes
Ádám Zsuzsanna matematika –fizika – technika szakos tanár
Bacsi Mihály Zoltán testnevelés szakos tanár
Baloghné Schmidt Edit  angol és erkölcstan szakos tanár 
Bakos Andrea matematika- informatika szakos tanár
Bánhegyi Balázsné angol - történelem szakos tanár
Bolláné Kovács Bernadett tanító - német szakos tanár 
Botyánszkiné Tóth Ildikó testnevelés szakos tanár
Cserkész Erzsébet gyógypedagógus
Cserna Bernadett néptánc szakos tanár
Dávidné Beleznai Anita tanító
Donácziné Meiszter Orsolya magyar szakos tanár
Farkasné Bolla Ágota magyar –német szakos tanár
Fodor Tamás testnevelés szakos tanár
Galambosné Ádám Edit tanító
Haász Péter matematika-informatika szakos tanár
Haiter György földrajz- történelem szakos tanár
Hegedüsné Kladek Anett tanító
Héring Mónika  tanító
Janus- Winkler Ágnes tanító
Kaposiné Klock Orolya tanító
Kiss- Giricz Lívia tanító
Kocsisné Budai Ágnes tanító
Kolarovszkiné Fekete Renáta tanító
Kozicsné Ujvári Tímea tanító
Kömives Attila tanító, technika szakos tanár és tanszoba vezető
Lantay Rita tanító
Lantay Zsolt fizika-számítástechnika, technika szakos tanár
Magyar Ágnes  magyar-történelem szakos tanár 
Maróti Szilvia kémia – matematika szakos tanár
Molnár Andrea testnevelés szakos tanár
Nagyné Moharos Márta tanító
Németh Gábor úszásoktató
Nida Tamás Pál biológia-földrajz szakos tanár
Oláh Attila testnevelés-földrajz szakos tanár
Pálfy Ágnes tanító
Pálinkás Csilla tanító
Pappné Szauter Eszter matematika-fizika szakos tanár
Pataki Máté úszásoktató
Petőné Marton Gyöngyi tanító, német szakos nyelvtanár
Petriné Arany Klára tanító
Pusztai Beatrix tanító
Romics Éva német szakos tanár, tanulószoba vezető
Rózsahegyiné Szaniszló Judit  tanító
Schmidtné Cseke Brigitta gyermekvédelmi felelős, tanító
Stein- Biró Zsuzsanna magyar- ének szakos tanár
Strasszerné Gömöri Dorottya tanító, képzőművész, rajz, erköcstan szakos tanár
Szabóné Moczó Andrea tanító– történelem szakos tanár
Szalma Ibolya tanító
Szántóné Hartmann Edit tanító
Szepessy Leona angol- földrajz szakos tanár
Szigetvári Zoltán testnevelés szakos tanár, DSE elnöke
Térmeg Zsóka tanító
Tóth Istvánné biológia-földrajz-technika szakos tanár
Tóthné Bércesi Stella tanító
Viniczayné Losonci Judit tanító
Zsinkó Zsófia magyar-dráma szakos tanár
Zsigmond Bernadett tanító
Zsigmond Vivien angol nyelv szakos tanár, tanulószoba vezető
Zsigóné Nyuli Anikó tanító
Hofferné- Horváth Zsóka Iskolapszichológus
NOKS:  
Németh Ágnes  pedagógiai asszisztens 
Perjési Péter rendszergazda, oktatástechnikus
Perjésiné Molnár Melinda  iskolatitkár
Varga Bernadett iskolatitkár
Varga Noémi pedagógiai asszisztens 
Herczeg Ádám könyvtáros
Bubernik Erna terembérlés
Hitoktatóink:   
Haukiné Szabó Rózsa  
Tóth Péter  
Keresztes Zoltán  
Láng Kitti  
Reichardt Magdolna   
Telephelyi ügyintéző- SzIK:  
Bubernik Erna élelmezésvezető