EasyCookieInfo

Tárgyi feltételek

Az iskola 42 éve épült, lakótelepi környezetben helyezkedik el,  6500 m2  alapterületű (1 főre jutó alapterület:7,8 m2)

Udvarunk 5400 m2-es, sportudvarból, gyülekező udvari részből és zöld területből áll.

Tanulmányi blokk: 27 tanterem, 8 szaktanterem, könyvtár (19.363 kötet), kondicionáló terem, gyakorló konyha, fejlesztő szoba, orvosi szoba, 2 fürdő, 2 öltöző (2016 tavaszán felújításra került), 8 vizesblokk, 1 tanári és 16 szertár

Szaktantermek: számítástechnika szaktanterem (2 terem 17-17 számítógéppel), technika szaktanterem, rajzterem, táncterem, kémia szaktanterem, biológia szaktanterem, zene szaktanterem

A tornaterem 924 m2-es, 11 m magas függönnyel 3 részre tagolható. Tanórai kihasználtsága maximális. Felújítása megtörtént a 2014/2015. tanévben.

Szakmai munkánkhoz szükséges szemléltető és munkáltató eszközöket pedagógusaink a szűkös anyagi keretek ellenére is jó színvonalon biztosítják.

14 teremben tudunk interaktív táblával dolgozni.

 

Az ebédlő 100 fő befogadására alkalmas, egyéni vállalkozó üzemelteti. Hét órától 14 óráig egyéni vállalkozó által üzemeltetett büfé áll a tanulók rendelkezésére.

 

Épületünk állagának megóvásában sokat segítenek a szülők, gyakran festenek, és kisebb javításokat végeznek az iskolában. Ezért ezt ezúton is köszönetünket fejezzük ki!