Esélyteremtési foglalkozások

Érzékenyítő órákon vettek részt az iskola 5. évfolyamos diákjai. Az előadások célja a gyerekek szemléletformálása és érzékenyítése a fogyatékossággal élők /látás- hallás- mozgássérültek, idősek/ iránt. Négy területen, témánként 2-2 órában zajlottak az előadások.

Az órákat minden előadó interaktív módon tartotta.

Látássérültség foglalkozáson a gyerekek megismerkedhetnek a látássérült embereket segítő eszközökkel (pl. speciális mobiltelefon, laptop), valamint a vakvezető kutyákkal. Az óra második felében a látássérültek problémáira rámutató játékokat próbálhattak ki a diákok.

Hallássérültség témában egy jelnyelvi tolmács és egy hallássérült fiatalember a jelnyelv segítségével osztotta meg a témában érintettként tapasztalatait. Az előadók filmvetítéssel és játékos feladatokkal (szájról olvasás, egyszerűbb kézjelek megtanítása) hozták közelebb a témát a tanulókhoz.

Autizmus előadáson igaz-hamis állításokkal mutatták be az autizmussal kapcsolatos tudnivalókat. Ezután piktogramokkal, kommunikációs kártyákkal játszhattak a gyerekek, illetve megismerkedhettek az autizmussal élő embereket segítő eszközökkel.

Idősügyi foglalkozáson nyugdíjas pedagógus tartott kötetlen beszélgetést a tanulóknak, aki mesélt az időseket érintő gondokról, nehézségegről. A diákok így képet kaphattak az idős emberek mindennapjairól.

A diákok jól érezték magukat és sok új ismerettel, élménnyel gazdagodtak.

A program fő célja a szemléletformálás, amely ebben a korban nagyon fontos.

Huszárné Laki Piroska

KÉPEK