Érzékenyítő óra

Érzékenyítő órákon vettek részt az iskola 5., 6.,7. évfolyamos diákjai. Az előadások célja a gyerekek szemléletformálása és érzékenyítése a fogyatékossággal élők, az idősek és a roma emberek élete iránt. Hat témában, témánként 2-2 órában zajlottak az előadások.

Az órákat minden előadó interaktív módon tartotta.

Látássérültség témában a gyerekek megismerkedhetnek a látássérült embereket segítő eszközökkel (pl. speciális mobiltelefon, Braille írógép), valamint a vakvezető kutyákkal. A foglalkozás második felében a látássérültek problémáira rámutató játékokat próbálhattak ki a diákok.

Hallássérültség témában egy jelnyelvi tolmács és Csanádi Roland a jelnyelv segítségével osztotta meg a témában érintettként tapasztalatait. Az előadók filmvetítéssel és játékos feladatokkal (szájról olvasás, egyszerűbb kézjelek megtanítása) hozzák közelebb a témát a tanulókhoz.

Idősügy témakörben Dávid Kata egészségfejlesztő tartott előadást, majd a résztvevők megoszthatták egymással családi tapasztalataikat, élményeiket az idősekkel kapcsolatban.

Roma témában az óra folyamán különböző életszituációk felvázolásával, beszélgetéssel mutattak rá az előítéletek negatív hatásaira.

Autizmus témában igaz-hamis állításokkal mutatták be az autizmussal kapcsolatos tudnivalókat. Ezután piktogramokkal, kommunikációs kártyákkal játszhattak a gyerekek, illetve megismerkedhettek az autizmussal élő embereket segítő eszközökkel.

Mozgássérültség témában rövid beszélgetés után a gyerekek kipróbálhattak számos érzékenyítő játékot és speciális eszközt, köztük a kerekesszéket. Így képet kaphattak a mozgásszervi fogyatékossággal élők mindennapjairól.

 A diákok jól érezték magukat és sok új ismerettel, élménnyel gazdagodtak.

A program fő célja a szemléletformálás, amely ebben a korban nagyon fontos.

Huszárné Laki Piroska.

KÉPEK